לא ניתן להגיב

קול האישה

‘קול האישה’ הנה עמותה הפועלת מזה 18 שנים לקידום כלכלי וחברתי של נשים בירושלים. ‘קול האישה’ פועלת בקרב קבוצות נשים בשכונות ברחבי העיר ירושלים ופיתחה תוכניות מגוונות להעצמה כלכלית וחברתית. המקום פותח את דלתותיו בפניי קהילות נשים מגוונות ומהווה מרכז לפעילות נשים רב תרבותית. מודל העבודה של ‘קול האישה’ מבוסס על גישה הוליסטית שאינה מתמקדת בבעיה או בסימפטום בודדים, אלא מתייחסת למכלול הצרכים של נשים להעצמה ולמימוש אישי, חברתי ותרבותי.