לא ניתן להגיב

רוח נשית

'רוח נשית' חותרת לקדם את כוחן הכלכלי של נשים נפגעות אלימות בישראל, מתוך ראייה פמיניסטית ומחויבות לצדק מגדרי ושוויון תעסוקתי-כלכלי.

'רוח נשית' מאמינה שקיים קשר הדוק בין אלימות נגד נשים לבין בידודן החברתי, נחיתותן המעמדית ותלותן הכלכלית וכי יציאתן ממעגלי האלימות כרוכה בביסוס עצמאותן הכלכלית.

'רוח נשית' מאמינה כי קידום כוחן הכלכלי של נפגעות אלימות מחייב פעולה רב מערכתית הכוללת: העלאת המודעות הציבורית לבעיה זו ולקיחת אחריות חברתית לפתרונה, יצירת תשתית של שיתוף פעולה וסולידאריות בין נשים נפגעות אלימות לבין ארגונים בחברה האזרחית, הקהילה המקצועית והעולם העסקי.