עסקי נשים

״עסקי נשים״ הוא פרויקט של קואליציית שותפות שמטרתו העצמה כלכלית של עסקים קטנים בבעלות של נשים.

עסקים קטנים בכל הארץ, ובייחוד אלה ששייכים לנשים, אינם ממצים את הפוטנציאל העסקי שלהם. אין להם תקציבי פרסום גדולים ואף לא יכולת לשכור שטחי מסחר מרכזיים, ובהתאמה, הקושי בבולטות גורם לתחרות לא שווה עם עסקים בינוניים וגדולים.

התמיכה הטובה ביותר בנשים בעלות עסקים היא באמצעות קניה מהן. המכירות יאפשרו לנשים להישאר עצמאיות, לפרנס את משפחותיהן ואת העובדות שלהן ומעל הכל –  לממש את עצמן.

אנחנו מזמינות אותך להיעזר בקטלוג של ״עסקי נשים״ ולתמוך בנשים בעלות עסקים קטנים.