מאבק להעלאת קצבת הזקנה

 • לא על הפנסיה לבדה:

  בטחון סוציאלי בגיל הפרישה והעלאת קצבת הזקנה 2014

  תקציר

  תמונת מצב   קצבת הזקנה הבסיסית עומדת היום על סכום חודשי של 1,531 ₪ ליחיד/ה. הקצבה ניתנת על בסיס אוניברסלי. אל קצבת הבסיס מתלוות תוספות של ותק על שנות עבודה בהן שולמו דמי ביטוח  למוסד ביטוח לאומי, תוספת עבור דחייה של קבלת הקצבה בשנים של הזכאות לקבלתה, תוספת לבני/ות 80+, תוספת שאירים לאלמנות/ים ותוספת השלמת הכנסה למי שזכאי/ת. הקצבה מהווה כיום כ-17% מהשכר הממוצע במשק (העומד כיום על 9,089 ₪, ע"פ הביטוח הלאומי מ-1.1.2014). זוהי קצבה נמוכה הן בהינתן יוקר המחייה בישראל והן ביחס לנהוג במדינות ה- OECD.

  העלאת קצבת הזקנה בכ50%, קרי קצבה בסיסית של 2,300 ₪, תוך שמירה על מנגנון התוספות, תאפשר לשמור על רמת חיים טובה יותר בגיל זקנה. העלאת הקצבה בהיקף זה, אף תבטא הכרה מצד מקבלי ההחלטות בישראל בכך שהביטוח הסוציאלי הוא כלי שנועד לשרת את החברים/ות השותפים/ות בו, מכורח חוק, ולתת תמורה ההולמת יותר את הצרכים בבוא היום. קצבת הזקנה היא משאב ציבורי שיש לשמרו ולהפעילו לטובת חברי/ות הקהילה, ויש להחריגו מן הלחצים האינטרסנטיים הפוליטיים והכלכליים השגרתיים. זאת בשונה מקרנות הפנסיה, הנתונות לתנודות של שוק ההון ולסיכונים שנוטלים בעלי השליטה בהן.

  בשנת 2013 קיבלו 733,686 איש ואישה קצבת זקנה. בשנת 2012, כ-49% מהזקנים/ות היו מתחת לקו העוני לאחר קבלת ההכנסה מפנסיה והסדרי ביטוחים פרטיים, אך לפני העברת קצבאות שונות, המרכזית שבהן קצבת הזקנה. לאחר העברת הקצבאות, שיעור העוני מצטמצם בכמחצית, ל-23.3% מקבוצת הגיל, שהם 186,000 בני/ות אדם. קצבת הזקנה היא המנגנון החברתי היעיל ביותר בחילוץ זקנים/ות מעוני. עם זאת, גם לאחר מתן הקצבאות, אחוז הזקנים/ות העניים/ות (23.3%) הינו גבוה לכל הדעות, גם ביחס לשאר מדינות ה-OECD (בהן עומד על כ-15%). הסקר החברתי של הלמ"ס בשנת 2012 הראה שרק ל-64% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה היו הסדרי פנסיה ובגיל 65 ומעלה רק ל-47%.

  יתרונותיה של קצבת זקנה מורחבת, תוך שמירה על התוספות, הם רבים:

  • סיוע ממשי לשכבת גיל שלמה, בכדי שתוכל לחיות בכבוד, בפרט זקנים/ות ממעמד ביניים ומטה הנמצאים/ות כיום מעל לקו העוני אך אינם/ן חיים/ות ברווחה.
  • הבטחה למימוש טוב יותר של זכויות תושבים/ות אשר השתתפו בשוק העבודה לאורך שנים רבות. מנגנון התוספות מהווה עקרון מרכזי עליו נשען המוסד לביטוח הלאומי, במטרה לחזק את מעמד הביניים.
  • יותר זקנים/ות יעלו אל מעל לקו העוני. חלק מהתשלומים שהמדינה משלמת עבור השלמת הכנסה לזקנים/ות, ניתן יהיה להפנות למימון העלאת הקצבה הבסיסית.
  • העלאת הקצבה תטיב עם קבוצות רבות, בהן נשים העובדות במשק ביתן ו/או מטפלות בתלויים ללא תגמול, נשים המתקיימות מקצבת שאירים אך אינן זכאיות להשלמת הכנסה, נשים וגברים ללא רצף תעסוקתי, עולים/ות חדשים/ות ועצמאים/ות ללא הסדרי פנסיה וכן, לכל השכירים/ות שהחלו לחסוך להסדר פנסיה חובה בגיל מבוגר.

  מקורות מימון להעלאת קצבת הזקנה: מקורות המימון יהיו: העלאת דמי הביטוח הלאומי שמשלמים/ות מבוטחים/ות, העלאת ההפרשה מצד המעסיקים ומימון נוסף מהמדינה.

  קצבת הזקנה היא המנגנון עם הפוטנציאל הגבוה ביותר לצמצום העוני בקרב זקנים/ות, בייחוד לאור הסיכונים להם חשוף החסכון הפנסיוני, כולל פנסיה נמוכה שהיא תוצר של העסקה פוגענית ושוק עבודה שאינו מבטיח ביטחון ורצף תעסוקתי. קצבת הזקנה נהנית מאהדה ציבורית הודות לכך שהיא אוניברסאלית- הניתנת על סמך קריטריונים אחידים- באופן גורף ובשל כך גם מאופיינת בשיעור מיצוי גבוה מאוד- כ-96% מהזקנים/ות הזכאים/ות מקבלים/ות את הקצבה. 

  נייר העמדה המלא: לא על הפנסיה לבדה – העלאת קצבת הזקנה

  תקציר ערבית: ليست مجرد معاشات تقاعدية

  למסמך PDF מעוצב: קצבת זקנה מעוצב

 • מאמר דעה מאת מיטל סטרול / העוקץ מרץ 2015

 • הזמנה – מפגש ארגונים וחוקרים/ות

  לא על הפנסיה לבדה: קמפיין להעלאת קצבת הזקנה

  קצבת הזקנה ניתנת בישראל לכל תושב/ת שהגיע/ה לגיל הפנסיה, על בסיס אוניברסלי וללא כל מבחן זכאות. לקצבת הבסיס, העומדת כיום על סכום של 1,531 ₪, מתלוות תוספות של ותק בעבודה, דחיית קבלת הקצבה לגיל הזכאות ללא מבחן הכנסה, שאירים/ות וקצבה לבני/ות 80+. לאורך השנים התנהל דיון סביב גובה הקצבה הראוי ולאיזה מדד יש להצמידה. כיום קצבת הזקנה מהווה 17.4 אחוזים מהשכר הממוצע במשק, נמוכה מאוד ביחס ליוקר המחיה בישראל וכן, נמוכה ביחס לנהוג במדינות ה- OECD. תמונת מצב זו, נוסף על שינויים קודמים במדיניות הפנסיה, שתוצאתם – פחות ופחות זקנים/ות היכולים/ות להסתמך על הפנסיה לבדה, הונחה לפתחה של ועדת אלאלוף, שבין היתר המליצה על העלאת תוספת השלמת ההכנסה של זקנים/ות זכאים/ות אך הותירה את מרבית הזקנים/ות ללא מנגנון מתקן.

  שותפות, קואליציית ארגוני נשים הפועלות לקידום צדק כלכלי ותעסוקתי לנשים ומרכז אדוה, מזמינות מנהלי/ות ארגונים, פעילות/ים וחוקרות/ים, למפגש בו נדון בתמונת המצב ונבחן חלופות להצעה ועשייה משותפת.

  מפגש הארגונים יתקיים ביום שלישי, 7 באוקטובר 2014, בשעות  10:00-12:00

  בבית נט"ל, אבן גבירול 10, תל אביב .בספריה שבקומה 4. 

  להלן הלינק לבית: http://www.natal.org.il/?CategoryID=393.

  להרשמה

  מיטל סטרול, מרכז אדוה, 054-7908141 maytalstrul@walla.com

  רונית פיסו, שותפות, 054-4750614, ronitpiso@gmail.com