אודות שותפות

קואליציית שותפות- ארגוני נשים לשוויון כלכלי ותעסוקתי, היא שותפוּת בין 15 ארגונים מכל גווני החברה הישראלית שחברו יחדיו כדי לקדם שוויון וצדק לנשים בכל תחומי החיים, בדגש על עולם התעסוקה. הקואליציה פועלת לקידום שיתופי פעולה בין הארגונים ולחיזוק השפעתם בזירה הציבורית, החקיקתית והתקשורתית לתיקון האפליה המגדרית בכלכלה ובתעסוקה, מקדמת מאבקים לצמצום פערים מגדריים ועוני נשים בישראל, ומובילה פעילות לקידום מרחב אישי וציבורי מכבד ושוויוני לנשים. הארגונים החברים בשותפות פועלים יחדיו לפיתוח מדיניות כלכלית ותעסוקתית שתאפשר הזדמנויות שוות לנשים ממגוון קבוצות באוכלוסיה, כדי לבנות חברה דמוקרטית, בטוחה וצודקת לכל.

מסמך עקרונות ארגוני הקואליציה